Inschrijfformulier

Algemene voorwaarden:

Van:
Hondengedragcoach tevens h/o Hondenschool de Wijsneus
Jongkindstraat 2
6717 MS Ede
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 54480655

hierna te noemen: hondenschool

Artikel 1           Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • De hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in de uitoefening van haar bedrijf, onder eigen naam of handelsnaam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 • De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
 • De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.lVan:
  Hondengedragcoach tevens h/o Hondenschool de Wijsneus
  Jongkindstraat 2
  6717 MS Ede
  Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 54480655hierna te noemen: hondenschool

  Artikel 1           Definities

  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • De hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in de uitoefening van haar bedrijf, onder eigen naam of handelsnaam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
  • De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
  • De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Lees verder:

Copyright © 2016 hondengedragcaoch h/o hondenschool de wijsneus. Alle Rechten Voorbehouden.